Workshop duurzaamheid was een succes met veel bruikbare input

Workshop duurzaamheid was een succes met veel bruikbare input

Afgelopen Donderdag hebben wij een succesvolle en goedbezochte digitale workshop georganiseerd waarbij wij aan de hand van een aantal korte presentaties, pitches en open discussie, het bedrijfsleven in onze haven regio, hebben geïnspireerd tot initiatieven voor verdere verduurzaming van de haven en eigen bedrijf. Verdere verduurzaming van de haven logistieke processen is de ambitie voor het komende jaar. Energievergroening, emissiereductie en circulariteit zijn de doelen.

Subsidieregeling Duurzame Zeehavens

De subsidieregeling Duurzame Zeehavens biedt daarvoor een uitgelezen kans. Het gaat om een subsidie van de Provincie Noord-Holland die zicht biedt op een substantiële financiële impuls voor duurzaamheidsprojecten voor het bedrijfsleven in de haven en de havengeboden bedrijfsterreinen.

De regeling is in de workshop nader toegelicht door de Provincie. Daarna hebben we in een open ideeën sessie een voorlopige inventarisatie gemaakt van mogelijke initiatieven in lijn met de drie prestatie gebieden, Energie, Emissies en Circulariteit.

Een mooie oogst

Het leverde een mooie oogst op van concrete plannen en voorstellen: Elektrische heftrucs, walstroom en brandstofreductie voor grote zeeschepen, verwarming uit geothermie en waterstof, wegtransport en scheepvaart op groene waterstof, reduceren en verplaatsen van geluidsbronnen. Stuk voor stuk projecten die in aanmerking komen voor de #subsidieregelingDuurzameZeehavens van Provincie Noord-Holland Er kan nog veel worden bereikt en er is nog volop werk aan de winkel. Port of Den Helder, #bedrijfsleven, #KoninklijkeMarine en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) pakken deze uitdaging op. Dit is het moment “to practice what we preach”.