Port of Den Helder, the ideal strategic location for logistics, operations and maintenance regarding all forms of offshore induced energy


Latest News

September 22nd

Grootschalige renovatie Kooybrug

Read More
June 22nd

Interview met Kees Turnhout op NH Nieuws

Read More
June 21st

Hoogheemraadschap start project Havendijk

Read More
June 19th

Kaartverkoop Offshore Experience is gestart

Read More
March 30th

Renovatie Koopvaardersschutsluis; bijna van start

Read More
March 15th

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2023

Read More
March 7th

Verminderd bereikbare haven

Read More
February 23rd

Livestream lijsttrekkersdebat Noord-Hollandse havens

Donderdag 23 februari vond in De Koepel in Haarlem: het lijsttrekkersdebat 'Noordhollandsehavens, entree naar een duurzame toekomst' plaats. Lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over hoe we maatschappelijke uitdagingen in Noord-Holland het hoofd kunnen bieden.
Read More
October 31st

Open House – Havenafvalstoffen

Op 31 oktober 2022 is bij Port of Den Helder de Aankondiging van een Opdracht (Open House) opengesteld.
Deze Open House betreft het aanmelden voor de inzameling en verwerking van annex I, IV, V en VI scheepsafvalstoffen in het Noordzeekanaalgebied, waarop het kostendekkingssysteem (100% kostendekkingssysteem Annex V en minimaal 30% kostendekkingssysteem Annex I, VI en VI) van toepassing is.
Read More