Port of Den Helder, the ideal strategic location for logistics, operations and maintenance regarding all forms of offshore induced energy


Latest News

July 2nd

Voorbereidingen omvaarroute in volle gang

Omdat de Koopvaardersschutsluis dringend onderhoud nodig heeft is ons gevraagd om te onderzoeken of er mogelijk een veilige omvaarroute gerealiseerd kan worden via de Koopvaardersbinnenhaven, de Boerenverdrietsluis en het Natte Dok.
Read More
June 10th

Digitale- en robottechnieken voor de energiesector op de Noordzee

Read More
May 21st

Vacature Commercieel Manager

Wij zoeken ter versterking van ons team een Commercieel Manager.
Read More
May 21st

The next North Sea Offshore event is here!

North Sea Offshore (NSO) in collaboration with Energy Reinvented Community (ERC).
Beyond Borders: Bringing Offshore Energy Ashore
Read More
May 14th

Den Helder wil komend jaar kleine elektrolyser operationeel hebben

Port of Den Helder en Engie werken aan de bouw van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof. De installatie, die zal draaien op een nog aan te leggen zonnepark in de regio, moet over een jaar operationeel zijn.
Read More
May 10th

NOVIMAR shares research results with Port of Den Helder

Read More
April 8th

InVesta projecten ontvangen Europese subsidie om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen

Expertisecentrum InVesta profiteert van subsidie EU en provincie Noord-Holland
Read More
April 6th

Havenbijeenkomst 2021 was een succes

Dit jaar hebben wij met onze partners Den Helder Airport en de Helderse ondernemers vereniging voor het eerst de havenbijeenkomst digitaal georganiseerd. Met meer dan 80 bezoekers op het hoogtepunt kunnen wij dit toch wel een succes noemen.
Read More
March 18th

Start werkzaamheden zonnepark Kooypunt

Deze week is begonnen met de bouw van het zonnepark Kooypunt. Op het bedrijfsterrein verrijst de komende tijd een zonnepark met 30.000 panelen.
Read More