Port of Den Helder, the ideal strategic location for logistics, operations and maintenance regarding all forms of offshore induced energy


Latest News

September 10th

Werkzaamheden op Kooyhaven

Vanaf vandaag wordt er gras verwijderd op Kooyhaven.
Read More
August 17th

Groot onderhoud Van Kinsbergenbrug start dit najaar

Civieltechnisch bedrijf Griekspoor begint dit najaar met de grootschalige renovatie van de Van Kinsbergenbrug, in de haven van Den Helder.
Read More
July 2nd

Voorbereidingen omvaarroute in volle gang

Omdat de Koopvaardersschutsluis dringend onderhoud nodig heeft is ons gevraagd om te onderzoeken of er mogelijk een veilige omvaarroute gerealiseerd kan worden via de Koopvaardersbinnenhaven, de Boerenverdrietsluis en het Natte Dok.
Read More
June 10th

Digitale- en robottechnieken voor de energiesector op de Noordzee

Read More
May 21st

Vacature Commercieel Manager

Wij zoeken ter versterking van ons team een Commercieel Manager.
Read More
May 21st

The next North Sea Offshore event is here!

North Sea Offshore (NSO) in collaboration with Energy Reinvented Community (ERC).
Beyond Borders: Bringing Offshore Energy Ashore
Read More
May 14th

Den Helder wil komend jaar kleine elektrolyser operationeel hebben

Port of Den Helder en Engie werken aan de bouw van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof. De installatie, die zal draaien op een nog aan te leggen zonnepark in de regio, moet over een jaar operationeel zijn.
Read More
May 10th

NOVIMAR shares research results with Port of Den Helder

Read More
April 8th

InVesta projecten ontvangen Europese subsidie om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen

Expertisecentrum InVesta profiteert van subsidie EU en provincie Noord-Holland
Read More