Renovatie Zeedoksluis

BAM Infra Verkeerstechniek voert renovatiewerkzaamheden uit aan de Zeedoksluis

BAM Infra Verkeerstechniek voert renovatiewerkzaamheden uit aan de Zeedoksluis

Geachte lezer,

In opdracht van Port of Den Helder gaat BAM Infra Verkeerstechniek renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan de Zeedoksluis. De kern van de renovatie bestaat uit het vernieuwen van de elektrische-, besturings- en bewegingsinstallaties van de sluis. Daarnaast worden ook conserveringswerkzaamheden en betonherstel uitgevoerd. In eerdere berichtgeving is gesproken over een voorgenomen stremmingsperiode in oktober 2020. Deze periode is door omstandigheden binnen het ontwerp “Renovatie Zeedoksluis” en de impact van deze omstandigheden op de werkzaamheden niet haalbaar gebleken. Om deze reden is een nieuwe stremmingsperiode gekozen.

In de periode tussen oktober 2020 en februari 2021 zullen de werkzaamheden aan de Zeedoksluis plaats gaan vinden. Dit pakken wij gefaseerd aan om de impact op de beschikbaarheid van de sluis en de bijbehorende risico’s zo veel mogelijk te beperken. In de maanden oktober en november bouwen wij zou veel mogelijk van de nieuwe installaties op, terwijl de Zeedoksluis beschikbaar blijft.

In januari 2021 zal de Zeedoksluis volledig gestremd zijn voor vaarverkeer. In deze periode kan het ook voorkomen dat autoverkeer over het nieuwe Diep enige vorm van hinder ondervindt door werkzaamheden op, onder, nabij of langs de brug op het complex Zeedoksluis. Begin februari wordt de sluis weer in bedrijf gesteld en opgeleverd aan Port of Den Helder.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet namens het projectteam,

Ing. M.J. (Maarten) Boer

Technisch manager / Technical manager

E [email protected] T +31 (0)6 20392723