Open House – Havenafvalstoffen

Op 31 oktober 2022 is bij Port of Den Helder de Aankondiging van een Opdracht (Open House) opengesteld. 

Op 31 oktober 2022 is bij Port of Den Helder de Aankondiging van een Opdracht (Open House) opengesteld. Deze Open House betreft het aanmelden voor de inzameling en verwerking van annex I, IV, V en VI scheepsafvalstoffen in het Noordzeekanaalgebied, waarop het kostendekkingssysteem (100% kostendekkingssysteem Annex V en minimaal 30% kostendekkingssysteem Annex I, VI en VI) van toepassing is.De Open House is een aanmeldingsprocedure waarbij met alle partijen die zich daartoe aanmelden en die voldoen aan de gestelde voorwaarden een overeenkomst wordt gesloten. Alleen partijen waar een overeenkomst mee is gesloten conform de open house komen in aanmerking voor het factureren van de gemaakte kosten m.b.t. inzameling conform het kostendekkingssysteem zoals opgenomen in het MARPOL verdrag. Onderstaand de betreffende stukken.

Alle betreffende stukken kunt u ook vinden en downloaden op   https://portofdenhelder.nl/shipping/port-services-dues onder “Waste Disposal - Related Documents”.