Upgrade van de waterkering langs Het Nieuwe Diep

Hoogheemraadschap start project Havendijk

De komende jaren worden langs Het Nieuwe Diep maatregelen genomen om te zorgen dat de waterkering aan de nieuwste eisen gaat voldoen.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap: https://www.hhnk.nl/havendijk