Havenmonitor 2023

Economische impact Haven Den Helder op de regio weer toegenomen

Dit wordt duidelijk uit de aanvullende notitie bij de Havenmonitor 2023, gepubliceerd door Erasmus UPT. De Havenmonitor analyseert de economische impact van de Nederlandse zeehavens, met specifieke aandacht voor directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

In totaal werken er bijna 400.000 werknemers in de Nederlandse zeehavens, direct en indirect. En samen realiseren al die mensen ruim 55 miljard euro aan toegevoegde waarde. In het afgelopen jaar is er sprake van een significante groei in alle regio’s. In Noord-Holland Noord is de toegevoegde waarde van de haven van Den Helder gestegen met ruim 35% naar 471 miljoen euro. Deze sterke toename is voornamelijk het gevolg van de hoge gasprijzen, maar ook andere ontwikkelingen. De werkgelegenheid is toegenomen naar 2860 werknemers, wat een duurzame ontwikkeling laat zien. De bedrijvigheid laat het bredere regionale karakter van de haven van Den Helder zien.

Aanvullend onderzoek Havenmonitor: economische betekenis Kop van Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en Port of Den Helder hebben de economische waarde van specifiek de haven van Den Helder laten onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat de invloed van de haven strekt verder dan het havengebied, met significante werkgelegenheid bij bedrijven in de gehele regio. Mondiale ontwikkelingen beïnvloeden uiteraard de activiteiten. In 2022 was er sprake van herstel na Covid. De wereldwijde energie- en grondstoffencrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft ook invloed op de cijfers. Dit is zichtbaar door de hogere toegevoegde waarde van de haven. Ook de werkgelegenheid heeft zich hersteld. Na jaren van afname, zien we nu een toename in het aantal werknemers.

Jacoba Bolderheij, directeur Port of Den Helder: "Bij de Port of Den Helder richten we ons op het bedienen van bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. De snelle ontwikkelingen in de energietransitie met de extra windparken die er al voor 2030 gaan komen en de snelheid waarmee de waterstofeconomie opkomt, bieden prachtige kansen. Steeds meer bedrijven kiezen de haven als locatie voor pilots, onderzoek en activiteiten in deze sector. De groei zet door en draagt bij aan de kennisontwikkeling in de regio. Samen met partners als de gemeente, provincie en de Koninklijke Marine, ontwikkelen we de haven verder om de maritieme en energiesector optimaal te ondersteunen. De recente toevoeging aan het Europese TEN-T netwerk opent nieuwe mogelijkheden voor infrastructuur-ontwikkelingen."

Esther Zijl, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: “De Port of Den Helder speelt een sleutelrol in de regionale werkgelegenheid. De groei in de haven stimuleert niet alleen directe banen, maar heeft ook een positieve uitstraling op de gehele regio. Dit onderstreept het belang van de haven als een dynamische economische motor voor Noord-Holland Noord.”

Havenwethouder Pieter Kos is verheugd over de positieve onderzoeksresultatenresultaten van de monitor: "De haven in Den Helder laat zien een mooie bijdrage te leveren aan de economie en daarmee ook de werkgelegenheid. Dat is goed nieuws voor de stad en de regio. Het is duidelijk dat de impact van de haven veel verder reikt dan het havengebied zelf, en zich uitstrekt tot cruciale sectoren als industrie en groothandel. In 2022 is de economische betekenis van havengerelateerde bedrijven in de Kop van Noord-Holland aanzienlijk is gegroeid, met een stijging van het aantal werknemers van 2.740 naar 2.860. Deze groei benadrukt eens te meer dat men niet moet onderschatten hoe essentieel de haven is voor de algehele werkgelegenheid in de regio, naast de waardevolle arbeidsplaatsen bij de Koninklijke Marine."

Download

U kunt de Havenmonitor lezen op de bijbehorende website: https://www.havenmonitor.nl. Of deze en aanvullende notitie downloaden door op de knoppen onderaan dit artikel te klikken.