Duurzame renovatie

Start asfalteren Paleiskade

Vandaag zijn in opdracht van Port of Den Helder de werkzaamheden begonnen voor het renoveren van het kadeterrein op de Paleiskade. De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra B.V.

De komende weken wordt de verharding van het terrein vervangen. We pakken het werk duurzaam aan. Zo wordt al het vrijkomende asfalt ter plekke hergebruikt als funderingsmateriaal, bestaan nieuwe asfaltlagen uit 100% circulair asfalt en draait het materieel elektrisch of op schone HVO100 brandstof.

Dit alles in nauwe afstemming met de gebruiker Peterson want de bevoorrading op de Noordzee staat nooit stil en de dat proces mag niet worden verstoord.