Na de Seafox 7, de Seafox 2 ook voor het eerst naar Den Helder

De horizon van Den Helder zal tijdelijk weer een nieuwe aanwinst rijker zijn. In de periode tot eind Juni 2021 zal de Seafox 2 gemanaged door het bedrijf Seafox Operations b.v. in de haven van Den Helder verblijven.

De Seafox 2 is een zogeheten non propelled, four-legged, self-elevating jack-up vessel (50m x 45m x 92m) en wordt veelal gebruikt als accommodatie, onderhoud en constructie vaartuig bij offshore locaties. Voorheen werd het vaartuig vooral ingezet bij offshore olie en gas projecten maar met de opkomst van meer wind op zee, is dit vaartuig ook steeds vaker bij offshore wind projecten betrokken.

Seafox Operations b.v. managed sinds 1991 jack-up units voor
offshore-serviceondersteuning over de gehele wereld en bieden met hun
vloot, accommodatie, catering en huishoudelijke diensten voor hook-up-
en onderhoudsactiviteiten. Daarnaast kan hun veelzijdige vloot ook vele
andere olie-, gas- en wind gerelateerde activiteiten ondersteunen. Hun
diensten omvatten ook het testen van olie en gas putten, reparatie
werkzaamheden, transport en installatie werkzaamheden, plug &
abandonnement van olie en gas putten en buitenbedrijfstelling van
offshore locaties.

Gedurende de ligperiode in de Port of Den Helder zal de Seafox 2 zogenaamd “warm stacked” zijn wat betekent dat er een kleine bemanning aan boord zal blijven en zal rouleren. Het vaartuig blijft als het ware volledig operationeel waarbij deze toch wel langere periode ze de mogelijkheid geeft om wat groter onderhoud te verrichten.

Port of Den Helder is blij dat Seafox Operations b.v. wederom naar Den Helder komt en gaat er vanuit een positieve precedent te scheppen voor toekomstige projecten en andere schepen. Port of Den Helder ziet met de groei van het aantal windparken op zee en het steeds noordelijker komen te liggen van nieuwe offshore windparken een steeds belangrijker wordende geografische en strategische rol weggelegd voor de haven. Deze ontwikkeling past goed bij het pit-stop karakter van de haven en is onderdeel van de gehele energietransitie, iets waar de Port of Den Helder ook zwaar op inzet.