Voorbereidingen omvaarroute in volle gang

Omdat de Koopvaardersschutsluis dringend onderhoud nodig heeft is ons gevraagd om te onderzoeken of er mogelijk een veilige omvaarroute gerealiseerd kan worden via de Koopvaardersbinnenhaven, de Boerenverdrietsluis en het Natte Dok.


Omdat de Koopvaardersschutsluis dringend onderhoud nodig heeft is Port of Den Helder  gevraagd om te onderzoeken of er mogelijk een veilige omvaarroute gerealiseerd kan worden via de Koopvaardersbinnenhaven, de Boerenverdrietsluis en het Natte Dok.

Naast alle technische randvoorwaarden is het ook de vraag of het fysiek mogelijk is om met een maatgevend schip deze route veilig af te leggen. Hiervoor hebben we proefondervindelijk op 29 mei jongstleden een proefvaart gehouden.

14 Meetpunten zijn bemenst door vrijwilligers afkomstig uit het bedrijfsleven, de jachthavens, het zeekadettencorps en medewerkers van de provincie Noord-Holland en de Port of Den Helder. Ook het schip is belangeloos ter beschikking gesteld voor deze proefvaart.

Hieronder de link naar een filmpje dat uitleg geeft over de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis maar ook een impressie geeft van de eerste proefvaart op deze alternatieve route.