Stremming van de Oostoeverbrug / Kooysluis

Dit najaar worden onderhoudswerkzaamheden aan de Oostoeverbrug (nabij de Kooysluis) uitgevoerd.

Dit najaar worden onderhoudswerkzaamheden aan de Oostoeverbrug (nabij de Kooysluis) uitgevoerd. Van 5 t/m 30 september wordt vanaf het brugdek gewerkt en wordt het verkeer langs de werkzaamheden geleid. In deze periode zijn geen beperkingen voor de scheepvaart van kracht. Na het vaarseizoen wordt de brug van 31 oktober t/m 25 november 2022 gestremd voor de scheepvaart om de werkzaamheden vanaf het water af te kunnen ronden. In die periode zullen ook enkele nachtelijke afsluitingen voor het wegverkeer van kracht zijn.

M156400_Den_Helder