Project Omvaarroute tijdens renovatie Koopvaardersschutsluis

Voor het project 'Omvaarroute tijdens de renovatie Koopvaarderschutsluis te Den Helder' zijn in opdracht van NV Port of Den Helder de Heer A. Van der Veer en de Heer A. Hiemstra aangetrokken.

Voor het project 'Omvaarroute tijdens de renovatie Koopvaardersschutsluis, Den Helder"zijn in opdracht van NV Port of Den Helder de heren A. van der Veer en A. Hiemstra aangetrokken. Zij zullen dit project de komende periode ter hand nemen.

Port of Den Helder is verheugd dat met deze ervaren mensen zij de juiste expertise heeft kunnen aantrekken, gezien hun betrokkenheid bij vele vergelijkbare trajecten.