Bewonersbijeenkomst 20 augustus 2020

Onder het bedrijfsleven bestaat intussen serieuze belangstelling voor Kooyhaven als vestigingslocatie. U heeft wellicht de berichten daarover in de recente media gelezen.Onder het bedrijfsleven bestaat intussen serieuze belangstelling voor Kooyhaven als vestigingslocatie. U heeft wellicht de berichten daarover in de recente media gelezen.


Hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat Kooyhaven nieuwe bedrijvigheid kan aantrekken? Hoe kunnen we de kansen voor een economische impuls verzilveren die het Maritieme Cluster en de energietransitie onze regio bieden? Hoe zorgen we dat dit allemaal blijft passen bij een goed woon- en leefklimaat zonder onredelijke overlast?


Woont u in de buurt van Kooyhaven aan het Noord-Hollands Kanaal? Dan bent u van harte welkom op de bewonersbijeenkomst op 20 augustus 2020.


Voor meer informatie zie bijgaande uitnodigingsbrief en procedure rond aanmelding!

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst Kooyhaven